سایت تخفیف دار

سایت تخفیف دار

سایت تخفیف دار سایتی برای کلیه شرکت ها و فروشگاه هایی است که کالا و خدمات خود را بصورت گروهی و یا تخفیف دار ارائه می کنند

یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار برای خرید، ارائه تخفیف است و سایت تخفیف دار آمادگی دارد تا با معرفی کالا و ارائه کوپن های تخفیف ارائه شده توسط فروشگاه ها، به آنها در بازاریابی کالا کمک نمائید.
در حال حاضر هزینه معرفی کوپن تخفیف در سایت تخفیف دار برای فروشگاه هایی که امکان تولید کوپن تخفیف موردی (برای هر نفر) و استفاده از آن برای خرید آنلاین فروشگاهی دارند برای معرفی هر کوپن تخفیف 1000 تومان و برای فروشگاه هایی که یک کوپن تخفیف برای استفاده عمومی ارائه می کنند، مبلغ 100000 تومان در نظر گرفته است