بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت آبی

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت آبی

این بند سیلیکونی و راحت فقط برای مدل های دارای بلت سری اسپارتان اسپرت بوده و بسته این مدل همراه با بند و پین است

سنجش