بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت ساکورا

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت ساکورا

این بند سیلیکونی و راحت فقط برای مدل های دارای بلت سری اسپارتان اسپرت بوده و برای مدل های دارای ضربان سنج قلب مچی قابل استفاده نیست.

بسته این مدل همراه با بند و پین است

سنجش