بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت مشکی

بند ساعت سونتو اسپارتان اسپرت مشکی

این بند سیلیکونی و راحت فقط برای مدل های دارای بلت سری اسپارتان اسپرت بوده و بسته این مدل همراه با بند و پین است

سنجش