بند ساعت سونتو اسپارتان الترا سفید

بند ساعت سونتو اسپارتان الترا سفید

این بند از جنس سیلیکونی بوده و قابل استفاده برای همه مدل های ساعت سونتو اسپارتان الترا می باشد.
بسته این مدل شامل بند و پین ها می باشد

سنجش