شیب سنج سونتو

شیب سنج حرفه ای سونتو مدل Suunto PM-5 66 PC OPTI CLINOMETER

سنجش